inside-webtv2

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

  

Elektrik devresi açma kapama anahtarlarının üretimi ve satışı faaliyetlerinde tüm Türkiye’de hizmet veren bir kuruluş olarak; Sağlık, emniyet ve çevreye saygı bilinci doğrultusunda hareket etmenin gerektiği inancı ile,

  

  • Yasal mevzuatlara, TS EN ISO/IEC 9001:2015 Standart şartlarına ve uygulanabilir diğer şartlara göre hareket etmeyi,
  • Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak, gelişen teknolojiden de faydalanarak en iyi kalitede üretim yapmayı,
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini zamanında karşılamayı,
  • Konularında deneyimli ve yeterli personel ile çalışarak müşterilerimize en iyi ürünü ve hizmeti sunmayı,
  • Müşteri memnuniyetini arttırmayı, müşteri tatmini sağlamayı ve sürekli kılmayı,
  • Personelin bilgi ve becerisini eğitim faaliyetleri ile desteklemeyi,
  • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan

katılımını ve risk temelli düşünme prensibini teşvik etmeyi,

  • Kalite yönetim sistemine uygun olarak sürekli gözden geçirmelerle Sürekli iyileşen, gelişen ve ülke ekonomisine katkıda bulunan,  dinamik bir kuruluş olmayı,

 

Taahhüt ederiz.

Ürünlerimiz hakkında hızlı bir şekilde bilgi sahibi olmak için katalogumuzu indirebilirsiniz?